Unni Menon

Poonkatte Poyi Chollaamo Shyama Movie Song Lyrics

Poonkatte Poyi Chollaamo Shyama Movie Song Lyrics

പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാമോ ( Poonkatte Poyi Chollaamo) Lyricist: Shibu Chakravarty     Music: Raghu KumarSinger: Unni Menon & K. S Chitra    Movie: Shyama Malayalam Lyrics English Lyrics പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻപൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോനീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് ഈനീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട്എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻപൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോകള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് ഈകള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട്എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ മുക്കുറ്റിചാന്തിനാൽ കുറി വരച്ച്നിൽക്കുന്ന കല്യാണ…